OWK Logo

Korfbalvereniging OWK

KORFBALLEN DOEN WE SAMEN


ONZE CLUB

Bestuur & Commissies

2020-2021

Bij een florerende vereniging horen natuurlijk actieve leden. Een deel van deze actieve leden hebben zitting genomen in het bestuur dan wel in één van de OWK commissies. OWK heeft voor diverse disciplines een commissie opgericht. De taken en contactgegevens van het bestuur en deze commissies (-sie genoemd bij OWK) zijn hieronder opgenomen.

Klik op onderstaande links om direct naar de juiste commissie te gaan:

 

OWK Bestuur

Het bestuur van korfbalvereniging OWK is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het bestuur wordt hierbij ondersteunt door de verschillende commissies. Ieder bestuurslid heeft zijn of haar eigen portefeuille. De werkwijze van OWK, protocollen en hulpmiddelen zijn opgenomen in het Handboek "Onze Waarborg voor Kwaliteit".

Een bestuurslid van OWK neemt zitting voor de betreffende functie voor vier jaar. Na vier jaar kan men zich herkiesbaar stellen, dan wel aanmelden voor een andere functie. Vele handen maken licht werk zo ook voor een bestuur. Interesse of vragen over bijvoorbeeld hoe een handje te kunnen helpen? Laat het ons weten.

In het Huishoudelijk reglement zijn de belangrijkste regels voor leden en trainer/coaches opgenomen. Van elke OWK-er wordt verwacht dat zij van deze informatie op de hoogte zijn.

 Contactgegevens Bestuur

Algemeen contactadres (alle onderstaande leden ontvangen deze mail)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen postadres Secretariaat kv OWK

Dorpsstraat 13, 9832PB, Den Horn

Voorzitter

Annelies Schuitema (interim)

 

Penningmeester

Annelies Schuitema Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdsecretariaat

Nienke Wobbes

06 48652900

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lid Accomoda-sie

Sicco Koopmans  

Lid Ac-sie

Swanny Kremer  

Lid Activiteiten-sie

Niels Lap  

Lid Activiteiten-sie, Kaboutersport, Lief & Leed

Samantha Noordhof  

Alle spelers, kaderleden, bestuursleden, commissieleden kunnen bereikt worden via hun eigen mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat van korfbalvereniging OWK is verantwoordelijk voor de administratie en organisatie rondom de wedstrijden en de teamindeling. Dit houdt in dat het wedstrijdsecretariaat zorg draagt voor:

 • Maken van het wedstrijdprogramma
 • Opstellen van de vervoersschema’s
 • Opgave teams naar de bond
 • Communicatie met de bond over wedstrijden
 • Wekelijks doorgeven van de uitslagen
 • Scheidsrechters aanwijzing
 • Aflassen en verplaatsen van wedstrijden
  • Toelichting: verplaatsen wedstrijden: Hoewel verplaatsing van wedstrijden zo veel mogelijk vermeden moet worden, kan een OWK trainer/coach zelf wedstrijden verplaatsen. Zij dienen dit echter altijd vooraf te overleggen met het wedstrijdsecretariaat. Verzoeken van buiten de verenigingen worden ontvangen door het wedstrijdsecretariaat. Eventuele kosten die verbonden zijn aan het verplaatsen van wedstrijden die op verzoek van andere de verenigingen zijn gedaan worden doorberekend aan de vragende partij. Zie voor meer informatie: Huishoudelijk reglement en Handboek "Onze Waarborg voor Kwaliteit"
 • Reserveren en communicatie met locaties voor trainingen en wedstrijden
 • Inleveradres voor inschrijfformulieren (persoonlijk, email dan wel per post)

Als je je wilt aanmelden als nieuw lid of inlichtingen wilt krijgen over wedstrijden of wedstrijdwijzigingen, kan ook contact worden opgenomen met het wedstrijdsecretariaat.

Afmeldingen voor het nieuwe seizoen dienen per mail aan het bestuur kenbaar gemaakt te worden. Dit moet in verband met opgave aan de bond echter wel voor 1 mei gebeuren. Vindt de afmelding na 1 mei plaats dan is het vertrekkende lid de contributie van het komende seizoen nog verschuldigd aan OWK.

 Contactgegevens Wedstrijdsecretariaat

Algemeen contactadres (alle onderstaande leden ontvangen deze mail)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen postadres Secretariaat kv OWK

Dorpsstraat 13, 9832PB, Den Horn

Wedstrijdsecretariaat

Nienke Wobbes

06 48652900

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Accommoda-sie

De accommoda-sie van korfbalvereniging OWK draagt zorg voor alles dat betrekking heeft op onze huisvesting de Gaveborg in Oostwold, het kunstgras, de Topsporthal te Leek en andere locaties die ingehuurd worden voor trainingen en wedstrijden.

 

Ac-sie

De ac-sie van korfbalvereniging OWK is verantwoordelijk voor het organiseren van de acties binnen OWK. Enerzijds met als doel om financiën te vergroten, anderzijds om een aantal leuke activiteiten te organiseren. De vaste acties zoals de Sinterklaasbezoeken, Kerst, Koningsdag, Familiedag en de TT Assen, Gamma Racing Days, worden jaarlijks aangevuld met leuke acties die per jaar kunnen verschillen. In de agenda van onze site zijn de verschillende acties opgenomen.

 Contactgegevens Ac-sie

Algemeen contactadres (alle onderstaande leden ontvangen deze mail)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Swanny Kremer

Lid  

Pieter Noordhof

Lid  

Hannah Mekkes

Lid  

Nienke Wobbes-Schuitema

Lid  

AVG, Priva-cie

De AVG Priva-cie gaat over de uitvoering en handhaving van de AVG wetgeving. Het doel van deze wetgeving, die vanaf 1 mei 2018 in werking is getreden, is voor OWK, om onze leden en hun gegevens te beschermen. Hiervoor zijn duidelijke richtlijnen opgesteld hoe wij omgaan bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Met het voldoen aan de AVG wetgeving waarborgen wij dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig en afgesproken is.

 Contactgegevens AVG, Priva-cie

Algemeen contactadres (alle onderstaande leden ontvangen deze mail)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samantha Noordhof

Afgevaardigde van bestuur en verantwoordelijke  

Communica-sie

De communica-sie van korfbalvereniging OWK draagt zorg voor de interne en externe communicatie van de vereniging. Hierbij valt te denken aan alle publicitaire facetten zoals persberichten, site, facebook, twitter, instagram, foto's, video's en posters.

Ook het Handboek "Onze Waarborg voor Kwaliteit" en het digitale archief van alle belangrijke interne en publicitaire stukken is een verantwoordelijkheid voor de communica-sie.

 Contactgegevens Communica-sie

Algemeen contactadres

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tessa Lap

Website & Social Media

 

Marloes de Haan

Website & Social Media

 
Contactgegevens PR commissie Combiteams OWK, Rodenburg en Sparta
Algemeen contactadres (alle onderstaande leden ontvangen deze mail) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Maurits Oostindiër Rodenburg Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vacature OWK  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Arjan de With Sparta Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ondersteuning
Ineke Bergsma Facebook en TC combiteams (Sparta) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DWF-sie (Digitaal Wedstrijd Formulier-sie)

De invoering van DWF en keuzes met betrekking van privacy binnen OWK, zorgen ervoor dat het gebruik van DWF door verenigingsscheidsrechters wat extra informatie behoeft. Iedereen die gebruik van DWF maakt, wordt of is hiervan op de hoogte gesteld en in begeleid. Is dit niet het geval of heb je vragen, neem dan contact met ons op, ruim voordat je ingeroosterd staat om te fluiten.

 Contactgegevens DWF-sie

Algemeen contactadres (alle onderstaande leden ontvangen deze mail)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nienke Wobbes

Mutaties, Sportlink app en registratie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Activiteiten-sie

De activiteiten-sie van korfbalvereniging OWK is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor alle OWK-ers en betrokkenen. Kijk in de agenda en houd het nieuws en social media in de gaten voor de ingeplande "evenementen".

 Contactgegevens Activiteiten-sie

Algemeen contactadres (alle onderstaande leden ontvangen deze mail)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samantha Noordhof

Lid  

Astrid Hoetjer

Lid  

Rene Buring

Lid  

Nicole Gremmer

Lid

 

Niels Lap

Lid

 

Femke Sikkema

Lid

 

Inventaris-sie

De inventaris-sie van korfbalvereniging OWK is verantwoordelijk voor het bijhouden van de materialen en kleding van de vereniging. Ook het beheer van de sleutel van het archief en het netjes houden van deze ruimte (volgt) is de verantwoordelijkheid van deze commissie.

 Contactgegevens Inventaris-sie

Algemeen contactadres (alle onderstaande leden ontvangen deze mail)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gert Schuitema

Sponsorkleding en bestellingen overige (eigen) kleding zoals sokken, tassen e.d.  

Henk Schuitema

Materiaalman Gaveborg, Topsporthal en Rodenburghal

Sleutelverdeler en houder (Ballenkasten/kisten e.d.)

Verantwoordelijk voor:

Ballenhok en Container Gaveborg

Rode materiaalkast Jeugd sporthal Gaveborg

Archief / Opbergruimte 1e verdieping Gaveborg inclusief kluis (hier staan alle materialen en spullen die niet direct / of tijdelijk niet in gebruik zijn en materialen brandveilig opgeslagen dienen te zijn) Alleen Henk heeft van deze ruimte een sleutel.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

eu

Kaboutersport

Na enkele jaren kabouterkorfbal en -sport te hebben aangeboden in Oostwold, is korfbalvereniging OWK na de zomer in 2017 begonnen met kaboutersport in samenwerking met voetbalvereniging Pelikaan S. Voor meer informatie en mogelijkheden ga naar de Kaboutersport-pagina of neem contact op met de kaboutersportcoördinatoren.

 Contactgegevens Kaboutersport

Algemeen contactadres (alle onderstaande leden ontvangen deze mail)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samantha Noordhof

Afgevaardigde, contactpersoon en coördinator OWK

 

Kas-sie

De kas-sie van korfbalvereniging OWK bestaat uit twee personen en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse controle van de administratie van de vereniging. Voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering vereist dit een avondje in de cijfers duiken. Een kas-sie lid neemt zitting voor twee jaar waarna, tijdens de ALV, een nieuw kas-sie lid deze taak voor twee jaar zal overnemen.

 Contactgegevens Kas-sie

Astrid Hoetjer

1e jaar start 2020-2021

Hannah Mekkes

2e jaar start 2019-2020

Ledenadministra-sie

De ledenadministra-sie van korfbalvereniging OWK is verantwoordelijk voor het in- en uitschrijven, administreren en up-to-date houden van gegevens van leden van OWK en het doorgeven van de noodzakelijke gegevens c.q. mutaties via sportlink aan de KNKV.

  Contactgegevens Ledenadministra-sie
Algemene contactadres (alle onderstaande leden ontvangen deze mail)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nienke Wobbes

Afgevaardigde uit bestuur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scheidsrechter-sie

De scheidsrechters-sie van korfbalvereniging OWK houdt zich bezig met allerlei zaken rondom arbitrage. Onder andere moet de scheidsrechter-sie rekening houden met de leveringsplicht van scheidsrechters aan de KNKV (Rompregeling). Zij houden tevens in de gaten of hieraan op tijd voldaan wordt in verband met de beperking van een bijkomende rompboete en eventuele sportieve sancties. Voor een uitgebreidere taakomschrijving wordt verwezen naar de speciale pagina voor de Scheidsrechter-sie.

  Contactgegevens Scheidsrechter-sie
Algemene contactadres (alle onderstaande leden ontvangen deze mail)  

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nienke Wobbes

Afgevaardigde uit bestuur

Aanwijzen jeugd- en verenigingsscheidsrechters

Rompregeling

Bondsscheidsrechters begeleider

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06 48652900

Jolanda Lap

Verenigingsbegeleider

Opleidingen

   
Hilda Postma Verenigingsbegeleider    
Henk Schuitema

Scheidsrechters oefenwedstrijden

Ontvangst externe scheidsrechters alle teams

Adviseur arbitrage

   

  Contactgegevens Juryvoorzitters - Schotklok - Scorebord

   

Algemene contactadres (alle onderstaande leden ontvangen deze mail)

   
Jan Batteram Juryvoorzitters - Schotklok - Scorebord    
Astrid Hoetjer Juryvoorzitters - Schotklok - Scorebord    
Jolanda Lap Juryvoorzitters - Schotklok - Scorebord    
Gerard Nienhuis Juryvoorzitters - Schotklok - Scorebord    
Pieter Noordhof Juryvoorzitters - Schotklok - Scorebord    
Bert de Haan Juryvoorzitters - Schotklok - Scorebord    

Sponsor-sie

De sponsor-sie van korfbalvereniging OWK is verantwoordelijk voor het benaderen, contracteren en onderhouden van een goede relatie met oude en nieuwe sponsoren.

Zonder de hulp van onze sponsoren zouden veel van de zaken die OWK organiseert niet of nauwelijks mogelijk zijn. OWK streeft zodoende naar langdurige relaties met haar sponsoren, waarin beide partijen profiteren.

OWK biedt haar (toekomstige) sponsoren meerdere opties om OWK te ondersteunen. Sponsoring betekent naamsbekendheid, maar ook een positieve uitstraling naar de inwoners in de regio. Uiteraard gaan wij graag in overleg met toekomstige sponsoren om zo te bepalen waar de voorkeur naar uitgaat. Om dat mogelijk te maken en te ondersteunen heeft OWK de verschillende vormen van sponsoring ondergebracht in haar sponsorplan. Op de pagina sponsormogelijkheden worden de verschillende mogelijkheden om OWK te steunen toegelicht.

 Contactgegevens Sponsor-sie

Algemeen contactadres (alle onderstaande leden ontvangen deze mail)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gert Schuitema

Voorzitter  
Niels Lap Lid  
Frans Wobbes Lid  

Technische Jeugd en Senioren-sie

De technische jeugd en senioren-sie van korfbalvereniging OWK draagt t.a.v. de senioren en jeugd zorg voor:

 • Ondersteuning en advisering van de coach / trainer bij de selectie van de seniorenteams
 • Begeleiding van de trainers en coaches van de jeugdteam. Het streven is om voor ieder jeugdteam twee trainers/coaches te hebben
 • I.s.m. trainers/coaches, het bepalen van een realistische doelstelling voor de veld- en zaalcompetitie, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende competentieniveaus van de spelers
 • Indeling van de jeugdploegen en opgave niveau wanneer van toepassing (i.s.m. wedstrijdsecretariaat)
 • Technische en tactische advisering voor alle senioren trainers en spelers
 • Opstellen van actueel jeugdplan en samen met de jeugdtrainers het organiseren van ondersteunende trainingen
 • Ondersteuning voor trainers/coaches en spelers bij moeilijke situaties dan wel bij de ontplooiing van kansen
 • Kwaliteitsborging van trainingen door deelname aan trainingen van de TC
 • Evalueren en reflecteren van veld- en zaalseizoen.

 Contactgegevens Technische jeugd en Senioren-sie

Algemeen contactadres (alle onderstaande leden ontvangen deze mail)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lammert de Vries

Senioren en jeugd  

Femke Sikkema

Mini-TC

 

Sjoerd Lap Senioren en jeugd  
Nienke Wobbes Afgevaardige bestuur  

TC Combinatieteams

Na het besluit om als OWK, Rodenburg en Sparta samen te werken is er een gezamenlijke TC opgericht voor de gevormde jeugdcombinatieteams. De TC combiteams bestaat uit een afgevaardigde/contactpersoon uit elke vereniging. Deze commissie is verantwoordelijk voor de samensmelting van de combinatieteams, de selectie, de planning en coördinatie van de opgave. Tevens zijn zij de contactpersonen binnen de verenigingen voor vragen en advies omtrent de samensmelting en de samengestelde combinatieteams en hun trainers/coaches.

 Contactgegevens TC Combiteams OWK, Rodenburg, Sparta en Zunobri

Algemeen contactadres (alle onderstaande leden ontvangen deze mail)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Femke Sikkema

Afgevaardigde, contactpersoon en coördinator OWK  

Marije Warners

Afgevaardigde, contactpersoon en coördinator Rodenburg

 Ineke Bergsma

Afgevaardigde, contactpersoon en coördinator Sparta

 

Toernooi-sie

De toernooi-sie van korfbalvereniging OWK is verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse Jeugdkorfbaltoernooi. Meer informatie over dit terugkerende evenement, dat inmiddels in 2015 haar 20 jarig lustrum heeft gevierd, kunt u vinden op de speciale pagina hiervoor: Jeugdtoernooi.

 Contactgegevens Toernooi-sie

Algemeen contactadres (alle onderstaande leden ontvangen deze mail)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cons de Mol Audio, installatie en speaker  

Henk Schuitema

Wedstrijdplanning, scheidsrechters, prijzen, vrijwilligers en installatie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nienke Wobbes-Schuitema

Overall planning en coördinatie, communicatie waaronder uitnodigingen, digitalisering, locatie, attenties en publiciteit  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Bij een sportclub moet iedereen zich welkom voelen en met plezier kunnen sporten. Helaas komen seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag overal voor, ook in de sport. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie of geweld. Als je er mee te maken krijgt is het belangrijk te weten waar je terecht kunt. Binnen OWK is dat onder meer bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP).

 Contactgegevens Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Annet Hoexum

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-12359590

 

Afdrukken