OWK Logo

Korfbalvereniging OWK

KORFBALLEN DOEN WE SAMEN


ONZE CLUB

Verplaatsen wedstrijden

Hoewel het verplaatsen van wedstrijden zoveel mogelijk vermeden moet worden, kan het soms niet anders dat dit moet gebeuren om bijvoorbeeld een team compleet te kunnen laten starten. Het eventueel verplaatsen van een wedstrijd dient altijd vooraf besproken te worden met het wedstrijdsecretariaat. Verplaatsing van wedstrijden kan namelijk (vooral in de zaal) kosten met zich meebrengen. Lees de handleiding teamkader verplaatsen wedstrijden. Kosten ten aanzien van verplaatsing van wedstrijden op verzoek van externen wordne in rekening gebracht bij de externe aanvrager.

Uitgaande verzoeken

Het verplaatsen van wedstrijden op eigen verzoek, kunnen de OWK trainers zelf regelen met de tegenstander. De contactgegevens van het wedstrijdsecretariaat zijn vaak te vinden op de website van de desbetreffende vereniging.

 1. Bij het verplaatsen van een wedstrijd dient de volgende procedure gevolgd te worden:
 2. Stel altijd als eerste het wedstrijdsecretariaat op de hoogte van het voornemen om een wedstrijd te verplaatsen
 3. Neem contact op met de tegenpartij en overleg over een vervangende datum
 4. Nieuwe datum/tijd gevonden? Communiceer dit dan met het betreffende team (regel in geval van een uitwedstrijd ook het vervoer)
 5. Communiceer de volgende dingen met het wedstrijdsecretariaat: (nieuwe datum en tijd, vervoer en nieuwe locatie)
 6. Het wedstrijdsecretariaat geeft vervolgens deze informatie door aan de bond, accommodatie, website en scheidsrechterscoördinator.

Binnenkomende verzoeken

Verzoeken vanuit andere verenigingen om wedstrijden te verplaatsen komen bij het wedstrijdsecretariaat binnen. Vervolgens wordt de volgende procedure gevolgd:

 1. Het wedstrijdsecretariaat legt het verzoek bij de desbetreffende OWK trainer neer
 2. De trainer neemt vervolgens zelf contact op met de tegenpartij (contactgegevens worden verstrekt door het wedstrijdsecretariaat)
 3. De trainer zoekt samen met de tegenpartij naar een nieuwe datum/tijd
 4. Indien er een nieuwe datum gevonden is geeft de trainer de nieuwe gegevens zoals: nieuwe datum en tijd, vervoer, nieuwe locatie, z.s.m. door aan het wedstrijdsecretariaat
 5. Het wedstrijdsecretariaat geeft vervolgens deze informatie door aan de bond, accommodatie, website en scheidsrechterscoördinator.

Wedstrijd aflassen vanwege weersomstandigheden

Indien het op de wedstrijddag dermate slecht weer is dat je twijfelt of het verantwoord is om af te reizen naar de tegenpartij, neem dan ’s
ochtends contact op met het wedstrijdsecretariaat zodat hier overleg over kan plaatsvinden.

Aandachtspunten verplaatsen wedstrijden

 • Gelieve het verplaatsen van wedstrijden zoveel mogelijk te vermijden waarbij wordt opgemerkt dat het vooral in zaal lastig is om wedstrijden te verplaatsen en dit extra kosten met zich meebrengt
 • Verzoeken om wedstrijden te verplaatsen dienen ruim op tijd wordt ingediend. We moeten ons houden aan bepaalde regels van de bond en kunnen dus niet op het laatste moment voor een ingeplande wedstrijd afzeggen.
 • Bij het verplaatsen van wedstrijden dien je er rekening mee te houden dat wedstrijden in de zaal in principe alleen verplaatst kunnen worden naar een trainingsavond (overleg ook met trainers van andere teams die op dit tijdstip trainen). Op het veld dient rekening gehouden te worden met het wedstrijdprogramma zoals dit op de website gepubliceerd staat.
 • Eventuele kosten die verbonden zijn aan het verplaatsen van wedstrijden die op verzoek van andere de verenigingen zijn gedaan worden doorberekend aan de vragende partij.

De handleiding voor het verplaatsen van wedstrijden is, net als vele andere hulpmiddelen, terug te vinden op de website in het handboek ‘handleiding trainers wedstrijdverplaatsing’.

Afdrukken