OWK verwelkomt nieuwe bestuursleden

OWK verwelkomt nieuwe bestuursledenVrijdag 12 oktober stond er een ingelaste ledenvergadering op het programma. Agendapunt: bestuursverkiezing. Na twee jaar met vier personen het bestuur te hebben bezet kwamen er begin van dit seizoen maar liefst drie geïnteresseerden. Na een eerste gesprek over de te vervullen rollen en het bijwonen van een bestuursvergadering was er vanuit iedereen veel enthousiasme om samen als bestuur van OWK verder te gaan. Tijdens de ingelaste ledenvergadering werden de 3 leden voorgesteld en vond er een stemming plaats. Zoals een beetje verwacht werd er niet tegen gestemd en mochten we 3 nieuwe bestuursleden officieel benoemen: Swanny Kremer, Niels Lap en Gerard Nienhuis.

Swanny Kremer

Wij waren positief verrast door de mail van Swanny, te meer omdat we heel graag een ouder van één van onze jeugdleden (Nevada spelend in de Combi D2) zouden willen toevoegen aan het bestuur. Na het bijwonen van een bestuursvergadering, waarin Swanny veel informatie kreeg en bleek dat ze moet groeien binnen het bestuur en alles wat het behelst, wilde Swanny het graag aangaan.

Swanny heeft aangegeven interesse te hebben in de actiecommissie, dit zou betekenen dat we weer een aanspreekpunt vanuit deze commissie in het bestuur hebben. Daarnaast kijkt ze natuurlijk met een heel andere blik naar bepaalde onderwerpen, waar we veel baat bij kunnen hebben.

Niels Lap

Niels maakt onderdeel uit van de Jeugdcommissie en Feestcommissie. Daarnaast is hij trainer van het combinatieteam OWK D2.
Niels zal het aanspreekpunt vanuit de feestcommissie in het bestuur worden. Daarnaast zijn wij erg blij met zijn rol binnen één van de combinatieteams. Zijn ervaringen daarmee zullen we goed kunnen gebruiken binnen het bestuur.

Gerard Nienhuis

Gerard was al een paar jaar lid van de feestcommissie en speelt in OWK 3.
Al 3 à 4 jaar zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Gerard heeft aangegeven interesse te hebben in deze functie.  Vanuit beide kanten was na de eerste gesprekken en de bijgewoonde vergadering nog steeds de intentie om Gerard aan te stellen als voorzitter. Na de goedkeuring door de leden zullen wij dit verder uitzetten.

Het OWK bestuur bestaat vanaf heden uit:

  • Gerard Nienhuis (Voorzitter)
  • Annelies Schuitema (Penningmeester)
  • Nienke Wobbes (Wedstrijdsecretaris)
  • Sicco Koopmans (lid Accommoda-sie)
  • Swanny Kremer (lid Ac-sie) (onder voorbehoud)
  • Niels Lap (lid Feest-sie)
  • Samantha Noordhof (lid Jeugd-sie, Kaboutersport)

Afdrukken